Byggkran på plats i Falun

Efter markarbeten och arkeologiska utgrävningar är nu byggkranen äntligen på plats i kvarteret Västra Falun! Markarbetena och utgrävningarna utfördes inledningsvis tillsammans med Dalarnas Muséum för att säkerställa arkeologin på platsen. Den uppskattade byggtiden om 18 månader har förlängts till ca 21 månader bl.a. på grund av att kompletterande utgrävningar behövde utföras för att schakta slänten ner mot bottenplattan (då Engelbrektsgatan också behövt stängas av) man hittade rester från gamla Hyttbäcken samt ett djuphål från den gamla macken som behövde tas omhand och saneras vilket lett till en försening av den ursprungliga produktionstidplanen och försenade byggstarten av Brf Hyttbäcken.

Inflyttningar beräknas kunna ske september 2020.

Nu ser vi med spänning fram emot att se huset växa fram!