En sammanfattning av tillvalsmötet

Igår träffade vi på Lillskär, tillsammans med mäklarna alla köpare i Falun på restaurang Geschwornergården.

Det var så roligt att få träffa er alla och att ni har fått tillfälle att möta era blivande grannar. Några av er, redan bekanta.

Här har vi nu sammanställt informationen som gavs igår samt du kan ladda ner tillvalskatalog och tillvalsblankett med prislista.

Har du frågor är du välkommen att mejla oss på info@lillskar.com

Tillvalsblanketten behöver vi få signerad och tillhanda senast den 1 oktober.

Tillvalskatalog Tillvalsblankett

TILLVALSMÖTE BRF Hyttbäcken 20190911